Συνοπτική ερμηνεία των πλανητών

Οι αναφερόμενες έννοιες των πλανητών είναι μόνο μερικές λέξεις κλειδιά, διότι αντιπροσωπεύουν και πολλές άλλες έννοιες). Ο κάθε πλανήτης αντιπροσωπεύει μια λειτουργία ή ένα ενδιαφέρον. Ανάλογα της θέσης του, δηλαδή σε ποιο ζώδιο βρίσκεται, μας πληροφορεί με ποιο τρόπο εκδηλώνεται αυτή η λειτουργία ή το ενδιαφέρον.

Ο ΗΛΙΟΣ
Ο Ήλιος αντιπροσωπεύει την φύση του ανθρώπου, τη ζωτική δύναμη, τη θέληση για δημιουργία και την αυτοέκφραση. Είναι το σημείο που τονίζουμε στη ζωή μας (ανάλογα με τον τομέα στον οποίο βρίσκεται), ο πατέρας, ο σύζυγος (για τη γυναίκα), η διάκριση, τη καρδιά.
Κυβερνήτης του Λέοντα, είναι σε αδυναμία στον Υδροχόο. Βρίσκεται σε έξαρση στον Κριό και σε πτώση στο Ζυγό.
Ο κύκλος του γύρω από τον ζωδιακό, διαρκεί ένα χρόνο. Παραμένει περίπου ένα μήνα σε κάθε ζώδιο.

Συνέχεια