Το μαγικό κουτί με τις φωνές

Το κουτί αυτό είναι ένα μαγικό κουτί, που μαζεύει όλες τις δυνατές φωνούλες για να μην γίνεται πολλή φασαρία μέσα στην τάξη. Όταν οι δυνατές φωνές μπαίνουν μέσα στο μαγικό κουτί, τότε μιλάμε σιγανά, ψυθιριστά! Το κουτί αυτό το φυλάει ένας φύλακας… Ο φύλακας των φωνών, ο οποίος φοράει και το απαιτούμενο καπέλο.

Συνέχεια