Βιωματικά Εργαστήρια: Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση

H ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει αποδειχθεί ως ένας από τους καλύτερους τρόπους εκμάθησης. Τα παιδιά, μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες αποκομίζουν τις απαραίτητες γνώσεις ενώ παράλληλα καλλιεργείται η συναισθηματική τους νοημοσύνη, η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα και πολλά άλλα.

Μέσα από τα σεμινάρια με γενικό τίτλο «Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση», δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν νέες μεθόδους διδασκαλίας συμμετέχοντας οι ίδιοι στην εφαρμογή ενός σχεδιασμού.

Οι θεματολογίες που θα ανατηχθούν είναι οι εξής:
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, 10:00-13:00: Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διδασκαλία ιστορίας
Σάββατο 27/2 – 13/3, 10:00-13:00: Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διδασκαλία ξένης γλώσσας
Σάββατο 17 Απριλίου, 10:00-13:00: Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διδασκαλία των θρησκευτικών
Σάββατο 8 και 15 Μαΐου 10:00-13:00: Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και σωματική αγωγή (Ομαδικά αθλήματα, Ρυθμός-Κίνηση-Χορός)
Σάββατο 29 Μαΐου και 5 Ιουνίου, 10:00-13:00: Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διαθεματικότητα (τα ΜΜΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα, η σύγχρονη κοινωνία στο αναλυτικό πρόγραμμα)

Διοργάνωση: Κέντρο Βιωματικής & Συνεργατικής Μάθησης: Ανοιχτό Σχολείο (Παιανία)
Συντονιστής: Γεράσιμος Ιωάννου (Θεατροπαιδαγωγός)
Κόστος Συμμετοχής: Για μονοήμερα 30€ για διήμερα 50€