Διαχείριση της Σχολικής Τάξης – Σχέδια Εργασίας / Καρτέλες Εργασίας

Τρόποι διδασκαλίας που βοηθούν τους μαθητές να κατευθύνουν τη μάθησή τους

Έναρξη: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010, 10:00-14:00
Διάρκεια: 3 τετράωρες συναντήσεις (27/2, 13/3, 27/3)
Συντονίστριες: Άννα Στεφανάκου
Κόστος Συμμετοχής: Για εγγραφή έως τις 19 Φεβρουαρίου 170€ (φοιτητικό 150€)
Για εγγραφή από τις 20 Φεβρουαρίου 200€ (φοιτητικό 170€)

Συνέχεια