Παρουσίαση βιβλίου: Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης με τα Παιδιά

Ζούμε μία εποχή που οι προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό είναι όλο και μεγαλύτερες. Καλούμαστε να διαχειριστούμε την τάξη όπου η χαοτική, επιθετική συμπεριφορά γίνεται όλο και εντονότερη. Επί πλέον, τώρα πια αναγνωρίζεται ευρέως ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καιρός να αναβαθμισθεί ως μεσολαβητή μεταξύ των μαθητών και της γνώσης και όχι να είναι απλοί εκτελεστές μεταφοράς γνώσεων.

Ως απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις έρχεται το βιβλίο ΜΑΘΗΣΗ με το ΝΟΥ και την ΚΑΡΔΙΑ:

Οι Εμπειρίες μας από Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης με τα Παιδιά, Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ

Συγγραφείς οι: Μαγδαληνή Αγραφιώτη, Ράνια Γεωργιάδου, Ευγενία Κακούτη, Μιχάλης Λαγουμιτζής, Χρυσούλα Μπουγιούκου

Το βιβλίο αυτό ενώ απευθύνεται κυρίως σε παιδαγωγούς, έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο και σε γονείς οι οποίοι έχουν ήδη εφαρμόσει τις αρχές και τις μεθόδους ως μέλη ομάδος του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης.

Σκοπός του είναι να χρησιμεύσει ως οδηγός στο να βοηθάμε τα παιδιά μας να μειώνουν τα προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητας και να αυξήσουν τα κίνητρα για μάθηση χωρίς καταναγκασμό. Σκοπό έχει επίσης να συμβάλλει ώστε το σχολείο –και η οικογένεια- να είναι ένας χώρος πιο ανθρώπινος όπου μικροί, μεγάλοι να νοιάζονται για τα συναισθήματα των άλλων και να έχουν αμοιβαίο σεβασμό.

Θεωρούμε ότι και μπορούμε και έχουμε ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό περιβάλλον όπου τα παιδιά πρώτα νιώθουν ευπρόσδεκτα και μετά μαθαίνουν.

Με τον τρόπο τους μας προκαλούν να αλλάξουμε ριζικά μεθόδους προσέγγισης τους. Αρκετές απ΄αυτές τις μεθόδους παρατίθενται, καθώς και η ανταπόκριση των παιδιών στην υλοποίηση αυτών.

Στο πρώτο μέρος περιγράφονται πολλές επιστημονικές μελέτες για το πώς λειτουργούν τα συναισθήματα και η σκέψη και πώς αυτά επηρεάζουν τις σχέσεις μας και τη μάθηση ή τις μαθησιακές δυσκολίες. Παρατίθενται επίσης γνώσεις απαραίτητες για να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί και πώς δυσλειτουργεί ένα ανθρώπινο σύστημα (πχ σχολείο, οικογένεια) ώστε να μειώνουμε τα προβλήματα.

Στο δεύτερο μέρος οι συγγραφείς-εκπαιδευτικοί περιγράφουν μεθοδικά το Πρόγραμμα Συναισθηματικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης όπως το εφήρμοσαν βοηθώντας παράλληλα τον αναγνώστη (παιδαγωγό ή γονιό ) να το προσαρμόσει στις δικές του ιδιαίτερες συνθήκες. Τονίζουν την αξία της συνεργασίας μεταξύ των κατά τόπους δασκάλων και γονέων. Προτείνουν τη δημιουργία «πυρήνων-ομάδων» αλληλοστήριξης έχοντας ως οδηγό αυτό ή παρόμοια βιβλία.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Να ευχαριστήσω την Μαγδαληνή Αγραφιώτη και την Μαρία Πεφάνη που εμπιστεύθηκαν την ιστοσελίδα μου για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Καλή επιτυχία κορίτσια και καλές πωλήσεις!
Ξεφτέρη Ευδοκία