Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και Διαθεματικότητα

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2010, 10:00-13:00

Απευθύνεται: Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

Διοργανωτής: Κέντρο Βιωματικής και Συνεργατικής μάθησης: Ανοιχτό Σχολείο (τηλ: 2106640433)

Συντονιστής: Γεράσιμος Ιωάννου

Κόστος συμμετοχής: 30€

Σε αυτό το εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με τις μεθόδους και τη φιλοσοφία της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, συμμετέχοντας οι ίδιοι βιωματικά στην εφαρμογή ενός σχεδιασμού. Οι σχεδιασμοί είναι συνδυασμένοι με συγκεκριμένα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, και διαστάσεις της σχολικής ζωής.

«Συν… εκπαιδεύοντας»

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε για την πρώτη συνάντηση της ομάδας εκπαιδευτικών

Που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010, στις 10:00-12:00

Στόχος μας είναι η δημιουργία μια ομάδας στήριξης των εκπαιδευτικών.

Μέσα σ’ ένα ζεστό και υποστηρικτικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί θα συγκεντρώνονται μια φορά το μήνα και θα ανταλλάσουν απόψεις, θα συζητάνε για τις δυσκολίες και τα θέματα που τους απασχολούν στην τάξη και θα ψάχνουν να βρουν λειτουργικές λύσεις.

Κατά καιρούς και ανάλογα με τις ανάγκες και τα θέματα που θα έχουν τεθεί, θα καλούνται στις συναντήσεις διάφοροι ομιλητές, από το χώρο της εκπαίδευσης, και όχι μόνο, οι οποίοι θα παρουσιάζουν την δική τους οπτική και θα ανταλλάσουν απόψεις με τους συμμετέχοντες . ( Για όσους γνωρίζουν το έργο του Ανοιχτού Σχολείου, αυτή η ομάδα ευελπιστεί να γίνει κάτι αντίστοιχο με την «Ομάδα Πρωτοβουλίας Δασκάλων»)

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καλέσετε στο 2106640433