Πρώτη ανακοίνωση: Σεμινάριο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης

Διαχείριση της Σχολικής Τάξης

Τρόποι διδασκαλίας που βοηθούν τους μαθητές να κατευθύνουν
τη μάθησή τους.

Απευθύνεται: Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας

Πότε (3 συναντήσεις): Σάββατο 22 Ιανουαρίου, 5 και 19 Φεβρουαρίου 2010, 10:00-13:00

Συντονίστρια: Άννα Στεφανάκου

Διοργάνωση: Κέντρο Βιωματικής & Συνεργατικής Μάθησης: Ανοιχτό Σχολείο, 2106640433 (Παιανία)

Πώς σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα σχέδιο εργασίας;
Πώς διαφοροποιούμε την ύλη;
Πώς οργανώνουμε την τάξη έτσι ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε σε ομάδες;
Πώς μέσα από τον τρόπο που δομούμε τη διδασκαλία μας, σεβόμαστε τις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών μας;
Πώς εφαρμόζουμε τη βιωματική μάθηση στην τάξη;

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που αυτό το σεμινάριο καλείται να απαντήσει.
Συνέχεια