Εργαστήρια για παιδιά – Θέμα: Η Σοκολάτα

Ανακαλύπτοντας τον κόσμο… με το δικό μας τρόπο

Η Σοκολάτα

Διοργάνωση: Κέντρο Βιωματικής & Συνεργατικής Μάθησης: Ανοιχτό Σχολείο (Παιανία)
Συντονίστρια: Βαρβάρα Στεφανάκου-Ρεκλείτη
Κόστος Συμμετοχής: 15€

Για παιδιά 4-5 ετών
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου , 11:00-12:00

Για παιδιά 6-12 ετών
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου , 10:00-12:00

Συνέχεια