Εργαστήρια για παιδιά – Θέμα: Ο Σπόρος

Ανακαλύπτοντας τον κόσμο… με το δικό μας τρόπο
Ο Σπόρος

Διοργάνωση: Κέντρο Βιωματικής & Συνεργατικής Μάθησης: Ανοιχτό Σχολείο (Παιανία)
Συντονίστρια: Βαρβάρα Στεφανάκου-Ρεκλείτη
Κόστος Συμμετοχής: 15€
Για παιδιά 4-5 ετών
Κυριακή 20 Μαρτίου, 11:00-12:00
Για παιδιά 6-12 ετών
Σάββατο 19 Μαρτίου, 10:00-12:00

Κύκλος εργαστηρίων: Ανακαλύπτοντας τον κόσμο… με το δικό μας τρόπο
Κατά τη διάρκεια αυτών των εργαστηρίων τα παιδιά, έχοντας ως βάση το θέμα, καλούνται να ανακαλύψουν καινούργια πράγματα και να επεξεργαστούν νέες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους. Μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες εκφράζουν τα συναισθήματά τους, παίζουν μαζί με άλλα παιδιά της ηλικίας τους και τονώνεται η αυτοεκτίμησή τους.
Συνέχεια