Το Ανοιχτό Σχολείο στο χώρο σας!!!

Τώρα οι δραστηριότητες του Ανοιχτού Σχολείου
έρχονται και στο χώρο σας!!!

Για άλλη μια φορά το Ανοιχτό Σχολείο καινοτομεί και σας κάνει δύο ξεχωριστές προτάσεις που μπορούν να προσαρμοστούν απόλυτα στις ανάγκες του παιδιού σας και των φίλων του.

Σημείωση: Τα παρακάτω εργαστήρια μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο μας ή στο χώρο σας.

Συνέχεια