Χαρτονομίσματα ευρώ

Με την ευκαιρία του ανοίγματος της γωνιάς του μαγαζιού, βρήκα την ευκαιρία να γνωρίσουν τα παιδιά και να εξοικοιωθούν με τα χαρτονομίσματα.

Έτσι, λοιπόν, αφού εκτύπωσα όλα τα χάρτινα λεφτά και τα νομίσματα, τα πλαστικοποίησα και τα παρουσίασα στα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν περίπου ποιο είναι πιο μεγάλο και ποιο είναι πιο μικρό, αλλά έπρεπε να τα γνωρίσουμε όλοι μαζί! Οι καθημερινές δραστηριότητες τους στο σπίτι και η εμπλοκή των χρημάτων, βοήθησε πάρα πολύ για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.

Συνέχεια