Μεγαλώνοντας παιδιά τον 21ο αιώνα

Βιωματικό Εργαστήριο για Γονείς

Την Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 στις 19:30-21:30 θα επαναλάβουμε στον χώρο μας στην Παιανία,  το βιωματικό εργαστήριο για γονείς  με τίτλο

«Μεγαλώνοντας παιδιά τον 21ο αιώνα».

Συντονίστρια του εργαστηρίου θα είναι η  κ.  Βαρβάρα Στεφανάκου-Ρεκλείτη .

Για την συμμετοχή σας δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση η κράτηση θέσης.

Συνέχεια