Φύλλα εργασίας με θέμα τον Καιρό

Ένωσε τις λέξεις με τα κεφαλαία γράμματα με τις αντίστοιχες με τα πεζά γράμματα

Ένωσε τους αριθμούς με τη σειρά για να δεις τι θα αποκαλυφθεί

Κύκλωσε τον σωστό αριθμό…

Μέτρησε τις συλλαβές και γράψε το σωστό αριθμό

Μέτρησε πόσες σταγόνες πέφτουν σε κάθε ομπρέλα και γράψε τον αριθμό