Οι Κανόνες και ο φίλος μας ο κύριος Φαναρόπουλος!

Ξεκινήσαμε σιγά σιγά και μπαίνουμε στο πρόγραμμά μας!

Γενικότερα τα παιδιά που έχω φέτος με την συνάδελφο Ειρήνη, δεν είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερα ζωηρά, αλλά στην παρεούλα δεν βοηθάνε πολύ ο ένας τον άλλον. Μιλάνε όλοι μαζί, δεν έχουν μάθει ακόμη να περιμένουν την σειρά τους για να πάρουν το λόγο ή μπορεί να ακούγεται ένα βουητό την ώρα που μιλάει κάποιος.

Σας παρουσιάζω τους κανόνες μας και όλο το σκηνικό που έχει «στηθεί» για να μην τους παραβαίνουν τα παιδιά και να έχουν όσο το δυνατόν σωστότερη συμπεριφορά.

Αφού πρώτα παρουσίασα στα παιδιά τους 10 κανόνες μας, αριθμημένους και μπερδεμένους, και εξηγήσαμε τι θέλει να μας πει κάθε ένας, τους βάλαμε σε σειρά και αντιστοιχήσαμε τις σωστές εικόνες. Τους διαβάσαμε ξανά από την αρχή ώστε να βρούμε ποιος είναι σωστός και ποιος λάθος, γράφοντας ένα συμβολάκι για το σωστό ή το λάθος. Ένα v για το σωστό, και ένα x για το λάθος.
Συνέχεια