Το τραγούδι και τα ρούχα του Χειμώνα

Παίρνοντας την ιδέα από την Πόπη… μαθαίνουμε και εμείς το τραγούδι του χειμώνα.

Ψάχνουμε να βρούμε λέξεις που ξεκινούν από Α, Ε, Ο, Ι, ΟΥ. Αυτά τα δύο τελευταία μας δυσκόλεψαν στις λέξεις…

Συνέχεια

Δανειστική βιβλιοθήκη

Ξεκίνησαμε και εμείς μετά τα Χριστούγεννα τον δανεισμό των βιβλίων μας.

Σας παραθέτω μερικά αρχεία, τα οποία έβαλα μέσα στον φάκελο με τις διαφάνειες, για να βοηθήσω τους γονείς πως να δουλέψουν στο σπίτι με τα παιδιά τους, κανόνες και βασικές πληροφορίες για το πως, τι και ποιος γράφει στην εργασία για το σπίτι.

Συνέχεια

Δραστηριότητες για τον Χειμώνα

Ο Χειμώνας καλά κρατεί, το χιονάκι του το έριξε και εμείς παίζουμε μαζί του!

Μαθαίνουμε τα παιδιά του Χειμώνα και σχηματίζουμε τις λέξεις. Διορθώνουμε όπου χρειαστεί με την βοήθεια των φίλων μας.

Συνέχεια

Οι ομάδες της Αριθμούπολης

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους και όλες!!!! Σας εύχομαι ότι καλύτερο για το νέο έτος!!!!

Και επειδή ποτέ δεν μένει κάτι ίδιο… η τάξη μας άλλαξε διαρρύθμιση, κάναμε μια αλλαγή και μιας και άλλαξαν οι ομάδες, βγήκαν νέες με βάση τους αριθμούς. Αφήσαμε τις ομάδες της Σχηματούπολης και πήγαμε στις ομάδες της Αριθμούπολης.

Οι ομάδες πλέον είναι 6. Κάθε ομάδα έχει 4-5 παιδιά.

img_20190108_185003

Κάθε μέρα, πλέον, οι βοηθοί θα είναι από όλες τις ομάδες. Ένα παιδί από κάθε ομάδα. Το μανταλάκι που γράφει Βοηθός, θα τσιμπάει ένα ονοματάκι και θα δείχνει τον βοηθό από την ομάδα.

Συνέχεια

Δελτίο καιρού – Περιγραφή δραστηριότητας για τις ανάγκες του moodle – Β Επίπεδο ΤΠΕ

Μια από τις καθημερινές ρουτίνες του νηπιαγωγείου είναι η παρατήρηση και η καταγραφή των καιρικών συνθηκών,  χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις  και σχετικούς πίνακες αναφοράς, που τα νήπια καλούνται να συμπληρώσουν με λέξεις, εικόνες ή τοποθετώντας το βέλος στην σωστή θέση. Με την διαδικασία αυτή, τα παιδιά γνωρίζουν και εξοικειώνονται με το φυσικό περιβάλλον, τον γραπτό λόγο και διαδικασίες συγκέντρωσης, παρατήρησης  και καταγραφής.

Επιδιώκοντας η παραπάνω διεργασία να αποκτήσει ψηφιακό χαρακτήρα, να ενισχυθούν οι διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις  και να ευνοηθούν οι δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος, λήψης απόφασης και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, χρησιμοποιήθηκε ένα από τα συνηθισμένα λογισμικά «εφαρμογών γραφείου»,  τα υπολογιστικά φύλλα.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο είναι:

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ:

  • Να περιγράφουν
  • Να βελτιώνουν και να εµπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο
  • Να υιοθετούν βασικές συµβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήµατος γραφής
  • Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον
  • Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  • Να προβληµατίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται σε προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συµπεράσµατα
  • Να « ερµηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσµου που τα περιβάλλει µ έσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόµησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης, και συµβολικής αναπαράστασης
  • Να « εκτελούν» απλές µαθηµατικές πράξεις

Συνέχεια