Δελτίο καιρού – Περιγραφή δραστηριότητας για τις ανάγκες του moodle – Β Επίπεδο ΤΠΕ


Μια από τις καθημερινές ρουτίνες του νηπιαγωγείου είναι η παρατήρηση και η καταγραφή των καιρικών συνθηκών,  χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις  και σχετικούς πίνακες αναφοράς, που τα νήπια καλούνται να συμπληρώσουν με λέξεις, εικόνες ή τοποθετώντας το βέλος στην σωστή θέση. Με την διαδικασία αυτή, τα παιδιά γνωρίζουν και εξοικειώνονται με το φυσικό περιβάλλον, τον γραπτό λόγο και διαδικασίες συγκέντρωσης, παρατήρησης  και καταγραφής.

Επιδιώκοντας η παραπάνω διεργασία να αποκτήσει ψηφιακό χαρακτήρα, να ενισχυθούν οι διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις  και να ευνοηθούν οι δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος, λήψης απόφασης και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, χρησιμοποιήθηκε ένα από τα συνηθισμένα λογισμικά «εφαρμογών γραφείου»,  τα υπολογιστικά φύλλα.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο είναι:

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ:

 • Να περιγράφουν
 • Να βελτιώνουν και να εµπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο
 • Να υιοθετούν βασικές συµβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήµατος γραφής
 • Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον
 • Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Να προβληµατίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται σε προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συµπεράσµατα
 • Να « ερµηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσµου που τα περιβάλλει µ έσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόµησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης, και συµβολικής αναπαράστασης
 • Να « εκτελούν» απλές µαθηµατικές πράξεις


ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Να αναπτύξουν την αυτοεκτίµησή τους
 • Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας
 • Να περιγράφουν µεταβολές του καιρού και άλλα µετεωρολογικά φαινόµενα

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • Να ταυτίζουν τον υπολογιστή µε µια µηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που µπορεί να τον χρησιµοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση
 • Να εντοπίζουν γράµµατα και αριθµούς στο πληκτρολόγιο, να κινούν το ποντίκι παρατηρώντας την ταυτόχρονη κίνηση του δείκτη στην οθόνη να τοποθετούν το δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριµένη θέση στην οθόνη
 • Να «γράφουν» χρησιµοποιώντας κεφαλαία και πεζά γράµµατα
 • να γνωρίζουν τη σωστή θέση του σώµατός τους µπροστά στον υπολογιστή (πώς πρέπει να κάθονται, πώς να στηρίζουν τα χέρια τους κ.λπ.)

Κάθε μέρα του Δεκέμβρη, στην γωνιά του υπολογιστή ένα νήπιο έγραφε τη λέξη που αντιστοιχούσε στις καιρικές συνθήκες έχοντας για βοήθεια τον πίνακα αναφοράς που βρισκόταν στην δεξιά στήλη (βλ. Σχήμα 1)

Χωρίς τίτλο

Στο τέλος του μήνα τα παιδιά καλέστηκαν να κάνουν καταμέτρηση και σύγκριση των στοιχείων και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες και συμπλήρωσαν το σχετικό φύλλο εργασίας:

Χωρίς τίτλο

Οι ομάδες σύγκριναν τα αποτελέσματά τους με τα αποτελέσματα του υπολογιστικού φύλλου εισάγοντας την στατιστική συνάρτηση COUNTIF (βλ. Σχήμα 2).

Χωρίς τίτλο

Στη συνέχεια τα νήπια επέλεξαν γραφήματα στο υπολογιστικό φύλλο (στήλη, γραμμή, πίτα, ράβδο) για να δουν τα αποτελέσματα σε διαφορετική μορφή και ψήφισαν ποιο θα εκτυπωθεί (βλ. Σχήμα 3).Χωρίς τίτλο

Μπορείτε να δείτε την δραστηριότητα και στον Πίνακα Excel.

Ως επέκταση της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα μπορούσε να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για όλους τους μήνες και να βγουν συμπεράσματα για τις καιρικές συνθήκες ανά εποχή καθώς και για το μικροκλίμα της περιοχής που ζούμε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s