Το μουσείο και η ανασκαφή

Από υλικό που μου έχουν στείλει συνάδελφοί μου

Το μουσείο και η ανασκαφή… Πάμε να δούμε τα ευρήματα της ανασκαφής για το νέο μουσείο της Ακρόπολης.