Ένα ακόμη παιχνιδάκι: Το Α του αρλεκίνου και το Κ του κλόουν (εξαε)

Ένα παιχνίδι που έφτιαξε η συνάδελφος μου Νεκταρία Κ., για να δουλέψουμε με το Α του Αρλεκίνου και το Κ του κλόουν.

Συνέχεια