Συναισθημάτων αγωγή Νο2

Συνέχεια… Συναισθημάτων αγωγή!

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάσαμε το παραμύθι «Καλημέρα φίλε»

Καλημέρα φίλε

Καλημέρα φίλε

Διαβάσαμε και το παραμύθι «Ας βγάλουμε άλλη φωτογραφία»

Ας βγάλουμε άλλη φωτογραφία

Ας βγάλουμε άλλη φωτογραφία

Και τα δύο παραμύθια μιλάνε για την διαφορετικότητα. Πολύ όμορφες ιστοριούλες, που πρέπει να έχετε στην βιβλιοθήκη σας.

Συνέχεια