Θεματική προσέγγιση: Χειμώνας Νο3

Χειμώνος συνέχεια…. Νο 3…

Και συνεχίζουμε με Ζώα πολικά…..

Μάθαμε ποια ζώα ζουν στους πόλους και συγκρίναμε με τα αντίστοιχα ζώα που ζουν στο δάσος…

Ζωή και Ζώα στους πάγους

Ζωή και Ζώα στους πάγους

Είδαμε ποια ζώα ζουν στους πάγους… Παρατηρήσαμε ότι έχουν τα περισσότερα άσπρο χρώμα και αναρωτηθήκαμε για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό!

Μπήκαμε στην διαδικασία να σκεφτούμε αν μπορούν να ζήσουν άνθρωποι στους πόλους… Κάποια παιδιά σκέφτηκαν πως αυτό δεν γίνεται… αλλά κάποια άλλα σκέφτηκαν, πως αν ντυθούν καλά, με ζεστά ρούχα, τότε ναι μπορούν να ζήσουν! Είδαμε και φωτογραφίες από Εσκιμώους… παρατηρήσαμε τι φοράνε…που ζουν… Τα σπίτια τους, τα ιγκλού… Και καταλήξαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν στους πόλους!

Συνέχεια