Σχήματα αγαπημένα!!!

Μαθαίνουμε τα σχήματα λίγο πιο αναλυτικά… με καρτέλες

Συνέχεια

Τα σχήματα

Κάναμε και τα σχήματα! Αν και τα περισσότερα νήπια τα γνώριζαν, τα είχα στην «ύλη» μου.
Τοποθέτησα σε ένα χαρτόνι τα 4 βασικά σχήματα (τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλο, ορθογώνιο) και έγραψα από πάνω το όνομά τους για να τα βλέπουν τα παιδιά και να μπορέσουν να τα γράψουν αργότερα. Έκοψα μερικά ίδια σχήματα σε διάφορα μεγέθη και χρώματα για να τα αναγνωρίσουν και να τα ταξινομήσουν στην σωστή στήλη.
Συνέχεια