Μίλα μου για μήλα – διαθεματικό

Από υλικό που μου έχουν στείλει συνάδελφοί μου.

Μίλα μου για μήλα, από την νηπιαγωγό Μπούζδη Αλεξάνδρα.
Εθνικό Σχολικό Δίκτυο, γεωργία και περιβάλλον, 10ο νηπιαγωγείο Νάουσας γα το σχολικό έτος 2007 – 2008.

Πατήστε το λινκ και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.

Γνωρίζω το νέρο – διαθεματικό

Από υλικό που μου έχουν στειλει συνάδελφοί μου.

Γνωρίζω το νερό, για μαθητές νηπιαγωγείου και Α’ δημοτικού. Διαθεματικές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας, ευέλικτη ζώνη.

Πατήστε το λινκ παραπάνω και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Διαθεματικότητα

Στην πορεία μας για την πραγματοποίηση μιας διαθεματικής διδασκαλίας, image0031θα σχεδιάσουμε μια ιστορία- σενάριο, το οποίο αργότερα θα εμπλούτισουν τα ίδια τα παιδιά, από τα οποία θα ζητήσουμε την συμμετοχή τους για το πώς θέλουν να ονομάζονται οι ήρωες μας, πώς να τελειώσει η ιστορία μας και οποιεσδήποτε αλλαγές θα ήθελαν να πραγματοποιηθούν. Έτσι τα παιδιά θα γίνουν δημιουργοί της ιστορίας και στόχος μας είναι να αποτελέσει κοινό κτήμα σε όλα τα παιδιά η αφήγηση.

Συνέχεια

Φιλοσοφία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

«Η φιλοσοφία είναι τέχνη της οποίας ύψιστη έκφραση είναι η διαλεκτική» (Πλάτωνας)…

… Και προσθέτουμε το απαραίτητο της πρότασης, ότι η «διαλεκτική» πρέπει να γίνει κτήμα του πεπαιδευμένου ανθρώπου. «Το φιλοσοφείν», σύμφωνα με τον ορισμό των αρχαίων Ελλήνων, είναι μια διαρκής αναζήτηση και έρευνα της αλήθειας σε κάθε τομέα της ζωής.

Τι ακριβώς είναι η Φιλοσοφία της Παιδείας και τι κάνει;
Η φιλοσοφία συνοδεύει τις πράξεις και προσπαθεί να φτάσει μέχρι την πρώτη αιτία. Ψάχνει πολύ πίσω, άρα οι αιτίες πρέπει να μπουν σε κάποια τάξη, έτσι ώστε η ίδια να βρει το τέρμα. Η φιλοσοφία της παιδείας θέλει απόσταση, χρόνο και μελέτη. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα γνωστικό αντικείμενο, το οποίο συνίσταται σε μια συστηματική σκέψη πάνω στους στόχους και τα μέσα της εκπαίδευσης, πάνω στις μεθόδους διδασκαλίας και τους θεσμούς (για παράδειγμα οικογένεια, εκκλησία, σχολείο), που συγκεκριμενοποιούν στόχους, μέσα και μεθόδους.
Συνέχεια