Εποπτικό υλικό: Καιρός – Χάρτες καιρού – Ανεμοδείκτες – Θερμόμετρα

Χάρτες καιρού

Ο καιρός από δορυφόρο

Χάρτης καιρού – Βαρομετρικών

Χάρτης καιρού – Βαρομετρικών

Χάρτης καιρού – Θερμικός

Δελτίο καιρού – Θερμοκρασίες

Δελτίο καιρού – Θερμοκρασίες

Δελτίο καιρού – Θερμοκρασίες

Δελτίο καιρού – Θερμοκρασίες

Συνέχεια