Παρουσιολόγιο τάξης: Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι

Το φετινό παρουσιολόγιο έχει ως θέμα την Χιονάτη και τους 7 νάνους.
Οι νάνοι είναι οι μέρες της βδομάδας και η Χιονάτη κρατάει κάθε μέρα το αντίστοιχο μήλο με την μέρα.

Τα παιδιά που είναι παρόντα κάθε μέρα, μπαίνουν με την αντίστοιχη καρτέλα του ονόματός τους, στο σπιτάκι των νάνων…

….ενώ όσα παιδιά απουσιάζουν κάθε φορά, παραμένουν στο ορυχείο όπου δουλεύουν οι νάνοι.

Πατρόν